Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów
Zdjęcie tytułowe zakonczenie_roku_4_2023-792a01c7d0-7956-4015-9098-eef41acce824.jpg w newsie Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów

„Szczęśliwej drogi już czas”…


W dniu 28.04.2023 r. odbyła się uroczystość pożegnania abiturientów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Wydarzenie poprzedzone zostało podniosłą mszą świętą, podczas której uczniowie klas IV otrzymali błogosławieństwo przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi.

Oficjalna część pożegnania klas maturalnych odbyła się w hali sportowej IILO. W tym czasie Pani Dyrektor Dorota Smaga przekazała absolwentom słowa otuchy i wsparcia. Podkreśliła, że lata nauki spędzone w murach ”Zielonej Budy” były dla młodzieży okresem bogatych doświadczeń, emocji, przeżyć, zdobywania wiedzy, zawiązywania nowych przyjaźni. Podkreśliła, że czuje się dumna z osiągnięć edukacyjnych uczniów. Pani Dyrektor życzyła również abiturientom młodzieńczej pasji poznawania świata, podejmowania się trudnych wyzwań, otwartości na dobro, empatii względem drugiego człowieka, odwagi, wiary w siebie i nieustannej walki w drodze po marzenia.


W imieniu Szkolnej Rady Rodziców życzenia wszelkiej pomyślności przekazał maturzystom Pan Dariusz Gutowski. Nie zabrakło również podziękowań ze strony reprezentacji uczniów klas IV: Julii Jarzębak, Dominika Rutkowskiego i Mikołaja Matusika. Motywacyjne słowa i wdzięczność za wspólny czas zawiązywania przyjaźni przekazała starszym kolegom Przewodnicząca szkoły Paulina Majowska.


W części oficjalnej Pani Dyrektor wręczyła świadectwa maturalne oraz dyplomy uczniom z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi. Wyróżnione osoby zostały wpisane do Złotej Księgi II LO. Średnia ocen naszych czwartoklasistów to 4,46. Szkołę z wyróżnieniem ukończyło 95 uczniów (na 205). Średnią powyżej 5,0 uzyskało 42 uczniów. Najwyższa średnia to 5,56!


Wydarzenie zwieńczyło uroczyste przekazanie sztandaru.


W części nieoficjalnej z tegorocznymi maturzystami pożegnali się młodsi koledzy z klasy 3i, którzy pod opieką wychowawcy Pani Barbary Brzozowskiej-Batko przygotowali program artystyczno - muzyczny.


Drodzy abiturienci życzymy Wam dużo siły, wewnętrznej odwagi, wytrwałości w dążeniu do celu, spełnienia marzeń i oczywiście matury na 100%!!!


Galeria