"Perły Sądecczyzny" - XI edycja
Zdjęcie tytułowe perly_sadecczyzny20237320b168-9ebf-43ca-b3d8-b2635474799c.jpg w newsie "Perły Sądecczyzny" - XI edycja

Cel i tematyka konkursu

§ 1

1.     Kategoria: ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).

2.     Kategoria: „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).

3.     Kategoria: „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

 

Zasady konkursu

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej (klasy 6-8) i ponadpodstawowej.

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio

zgłoszone do innego konkursu.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Zasady uczestnictwa

§ 3

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć w każdej kategorii (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Sposób przesłania prac konkursowych:

  • Forma elektroniczna: Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG i przesłać na adres mailowy: perlysadecczyzny@gmail.com

3. Wszystkie prace zostaną umieszczone w serwisie Instagram pod nazwą; perlysadecczyzny

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które prezentują treści niezgodne z tematyką konkursu lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023.

7. Prace powinny zawierać następujące informacje: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor fotografii, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie (załącznik 1) – do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://www.2lo.edu.pl

8. Prace do których nie zostanie dołączone w/w dane i oświadczenie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Nagrody

§ 4

1.   Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

2.   Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości polubień pod pracą.

2. Laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie. 

3. O terminie wręczenia nagród zwycięzców konkursu poinformujemy.


Komisja oceniająca

§ 5

W skład jury konkursowego wchodzą: Piotr Droździk, Katarzyna Bielak, Alicja Przybyszowska, Marta Jacak.

1. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

b) ocena zgłoszonych fotografii,

c) przyznanie nagród,

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.

2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

- kryteria merytoryczne,

- wartość artystyczną,

- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

 

Dodatkowe informacje

§ 6

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela, pani Marta Jacak

tel. II LO 18 442 05 06

regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej:

www.2lo.edu.pl