OPIEKUN  
     
 

Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest
mgr inż. Iwona Szypuła,
członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.


KONTAKT