CZŁONKOWIE  
     
 
Lista członków Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości:
  1. Arkadiusz Złocki
  2. Paweł Ogonowski
  3. Andrzej Pestkowski
  4. Aleksander Krzeszowski
  5. Marek Uszko
  6. Artur Marszałek
  7. Agnieszka Zielińska
  8. Arkadiusz Karwala
  9. Patryk Jeż