Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 2721 razy.

Już są wakacje cieszmy się nimi! ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox
Ceremoniał szkoły
Do ceremoniału szkoły należy organizowanie uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych w rocznicę śmierci patronki Marii Konopnickiej. Oficjalne uroczystości: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas I, pożegnanie absolwentów, oraz obchody ważnych rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu polskiego odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego. Rozpoczynają się hymnem państwowym, a kończą odśpiewaniem "Roty".
Ślubowanie na sztandar szkoły:
Ślubowanie
W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa za dobre imię szkoły, wierni dążeniom Rzeczypospolitej Polskiej-my uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Ś L U B U J E M Y:

Zachować postawę godną spadkobierców tradycji wielu pokoleń Polaków.

Ślubujemy!

Systematycznie i pilnie zdobywaną wiedzą przygotować się do pracy zawodowej i czynnego i czynnego uczestnictwa w budowie przyszłości naszego Kraju.

Ślubujemy!

Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności ucznia.

Ślubujemy!

Okazywać na każdym kroku miłość i szacunek dla swoich rodziców.

Ślubujemy!

Szanować przyrodę oraz wspólnie wypracowane dobro ludzi.

Ślubujemy!

Poznawać i propagować piękno Ziemi Sądeckiej.

Ślubujemy!

Szanować i uznawać tych, którzy pracują nad naszymi umysłami i charakterami.

Ślubujemy!

Wierność postępowym ideom twórczości Marii Konopnickiej.

Ślubujemy !
Hymn szkoły
Maria Konopnicka - "Rota"
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...

- Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdz? nam będzie każdy próg...

- Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

- Tak nam dopomóż Bóg!
Admin