Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 127 razy.

Do wakacji pozostało 28 dni ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox
skkt

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne


Opiekun – mgr Robert Zbieg
Koło SKKT adresowane jest do wszystkich uczniów chcących przeżyć przygodę, lubiących podróże, zafascynowanych otaczającym światem.Cele Szkolnego Koła SKKT:
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym
• Rozbudzanie ciekawości świata
• Kształtowanie postawy prawdziwego turysty
• Wyrabianie poczucia dumy z Małej Ojczyzny
• Poznawanie walorów przyrodniczych, bogactwa kulturowego i historycznego Ziemi Sądeckiej
• Efektywna i skuteczna integracja grup rówieśniczych

Aby osiągnąć te cele organizujemy:
• Wycieczki krajoznawcze
• Rajdy
• Lekcje w terenie
• Kuligi
• Spotkania z przewodnikami, etnografami, kulturoznawcami, historykami etc.

Uczestniczy w konkursach: np. ekologicznych, lekcjach muzealnych, warsztatach tematycznych.We wrześniu 2012 grupa 8 członków SKKT uczestniczyła w 3. dniowych warsztatach szkoleniowych w Bratysławie i Wiedniu zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową PTTK.

W marcu 2013 roku opiekun SKKT Robert Zbieg oraz Izabela Krajewska z kl. 3i reprezentowali SKKT PTTK przy II LO w Nowym Sączu na 63. Walnym Zjeździe Odzialu PTTK "Beskid" w Nowym Sączu. Podczas Zjazdu Robert Zbieg został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

W kwietniu 2013 roku 13 – osobowa grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych w Popradzie na Słowacji.

W maju 2013 roku członkowie Koła uczestniczyli w wymianie międzyszkolnej z XV Liceum we Lwowie.
W czerwcu 2013 roku grupa uczniów z klas pierwszych uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.

SKKT PTTK organizowało Rajd Szkolny im. Stanisława Smagi. Rajd został zorganizowany w Feleczynie, a uczestniczyła w nim młodzież z klas pierwszych i drugich realizująca program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym (70 osób) pod opieką dziesięciu nauczycieli.

Członkowie SKKT biorą aktywny udział w przygotowaniu klasowych wycieczek turystyczno – krajoznawczych i edukacyjnych.

Członkowie SKKT pełnią stałą opiekę nad gablotą, w której prezentują przygotowane przez siebie materiały o treściach popularyzujących turystykę i propagujących walory turystyczne Ziemi Sądeckiej.

Admin