Kontakt
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
(18) 442-05-06
zso2@edu.nowysacz.pl
Unesco
Dojazd
Tabele ligi sportowej
Statystyki
Jesteś tutaj

liczniki

gościem od marca 2007 r.
Dzisiaj ta strona odwiedzona została już 2712 razy.

Już są wakacje cieszmy się nimi! ;)
Technologie
Polecamy
Google Chrome Mozilla Firefox

biblioteka
Biblioteka szkolna

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Umberto Eco

Pod względem liczebności księgozbioru jest to najzasobniejsza biblioteka szkolna na terenie Nowego Sącza. Obecnie liczy około 32000 woluminów. Księgozbiór podręczny stanowi bogaty zbiór encyklopedii i słowników. Wydzielony został dział zawierający książki dotyczące przeszłości i teraźniejszości Sądecczyzny – Sandecjana. Książki podzielone są na działy, a w ich obrębie ułożone według numerów inwentarzowych, jedynie lektury i ich opracowania według układu alfabetycznego. Gromadzone są lektury, podręczniki, beletrystyka, książki popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz zbiory dla nauczycieli z pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii. Cymeliami bibliotecznymi jest zbiór książek z końca XIX i początku XX w. (encyklopedie, słowniki, literatura piękna), wśród których jest aż 750 bardzo starych i wartościowych pozycji, jak na przykład Pisma Kazimierza Brodzińskiego z 1872 roku. Oczywiście przechowywane i udostępniane są także filmy oraz materiały na płytach. Od paru lat palmę pierwszeństwa najczęściej wypożyczanych pozycji dzierżą słowniki terminów literackich, potrzebne do przygotowania prezentacji maturalnych. Wzrosło zainteresowanie twórczością Juliana Tuwima (Rok Tuwima).

Prenumerowanych jest 16 tytułów czasopism starannie wyselekcjonowanych i 1. gazeta lokalna. Najpopularniejsza wśród czytelników z klas biologicznych jest Aura, a humaniści preferują Mówią Wieki.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom pięć dni w tygodniu.
Urządzona jest funkcjonalnie i estetycznie.

W roku szkolnym 2012/ 2013 ze zbiorów bibliotecznych korzystało 792 uczniów z ogólnej liczby 1020 uczęszczających do II LO, co stanowi 78 % czytelnictwa wśród uczniów. Z zasobów bibliotecznych korzystają także nauczyciele i pracownicy szkoły. Najwyższy wskaźnik czytelnictwa odnotowano tradycyjnie w klasach trzecich : 12,5 książki na czytelnika a najniższy w klasach pierwszych: 4,74. Klasy drugie wypożyczyły średnio po 10,5 książki na czytelnika. Średnia szkoły to 9,3 książki na czytelnika. Najwyższą średnią wypożyczeń w II LO uzyskała klasa 3 e: 19. Prym w czytelnictwie wśród klas trzecich wiedzie także klasa 3i – 14,8 książki i 3b -14,2 na czytelnika a wśród klas drugich klasa 2e – 15,7 książki na czytelnika.

W Jubileuszowym Roku podarowany przez Fundacje im. Andrzeja Mularczyka komputer dał początek Szkolnemu Centrum Informacji Komputerowej. Obecnie składała ono się z pięciu komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark. Trwa wprowadzanie księgozbioru do elektronicznego katalogu. Woluminy otrzymują kod kreskowy, ważny w usprawnieniu ewidencjonowania wypożyczeń przez czytnik i komputer. W październiku 2011 roku z inicjatywy pani dyrektor Doroty Smagi zakupiono komputer /o wyższych parametrach/ na potrzeby komputeryzacji. Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży i nauczycieli.

Od 1 września 2003 roku bibliotekę prowadzą mgr Anna Kutowska i mgr Irena Gruca, dyplomowani nauczyciele – bibliotekarze z wieloletnim stażem pracy w II LO. Starają się wyrabiać wśród młodzieży nawyk czytania i zarażać miłością do książek. Zachęcają czytelników do udziału w konkursach czytelniczych, recytatorskich, wiedzy o Unii Europejskiej itp. organizowanych w bibliotece lub na terenie miasta, pomagając w przygotowaniu. Prowadzą przysposobienie czytelnicze w formie lekcji bibliotecznych w godzinach zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Klasy pierwsze poznają księgozbiór i katalogi, zaś starsze roczniki – materiały pomocne w przygotowaniu do matury, a szczególnie ustnych prezentacji z języka polskiego. Zachęcają też uczniów do pracy na rzecz podnoszenia estetyki w miejscu ich pracy. Otwarci na tę propozycję kleją książki, oprawiają w folię, przygotowują wystawy. W ubiegłym roku szkolnym (2012/2013) najbardziej zaangażowała się Anna Smoleń (2e), która przepracowała aż 35 godzin. Opracowują też wizualną informację o książce w formie wystawek tematyczno-okolicznościowych. Mgr Anna Kutowska współpracuje z zespołem historyków w przygotowaniu wystaw w auli /wystawy dzieł, broszur, plakatów, odznak /na potrzeby sesji historycznych PTH i naukowych.

Panie bibliotekarki łączą zajęcia w bibliotece z pracą pedagogiczną i opiekuńczo-wychowawczą. Są opiekunkami młodzieży podczas szkolnych wycieczek, rekolekcji, pielgrzymek, olimpiad, konkursów, wernisaży, koncertów, wyjść do kina, teatru, zajęć integracyjnych, akcji charytatywnych.

Biblioteka szkolna utrzymuje ścisłe kontakty z sądeckimi bibliotekami i innymi placówkami kultury na terenie miasta. Dużą popularnością cieszą się na przykład imprezy cykliczne: Tydzień Bibliotek, Światowy Dzień Poezji i Sądeckie Duety Literackie. Uczniowie i bibliotekarze pamiętają obchody 120-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, spotkanie z pisarką Marią Nurowską (2011 rok), Olgą Tokarczuk czy Jerzym Stuhrem, ciekawe wystawy, koncert ballad Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu Pawła Orkisza i Piotra Bzowskiego czy rozmowy o muzyce i podróżach z Marcinem Kydryńskim w MCK „Sokół”.

Marzeniem pań nauczycielek jest dalszy rozwój biblioteki szkolnej i przekształcanie jej w nowoczesną placówkę z olbrzymią ilością nowych, pięknych, kolorowych książek i zadowolonych czytelników. W części to się spełnia. Książnica „Konopnickiej” kupuje książki, czasopisma i materiały na płytach CD z pieniędzy pochodzących z budżetu szkoły, Rady Rodziców, ze środków własnych oraz otrzymuje dary od osób prywatnych i instytucji. Takich darczyńców jest wielu. Są to także nauczyciele i uczniowie. Np. w październiku 2013 roku biblioteka otrzymała od mgr Jerzego Horowskiego cenną książkę historyczną, od mgr Beaty Kiercz-Cempa informatory dla maturzystów a od uczennic Weroniki Jacak (3b) i Katarzyny Boruch (3b) powieści współczesne. Szczególnym darczyńcą była wnuczka byłego dyrektora Piotra Zielińskiego, pani Halina Satarow, która w 2012 roku przekazała bibliotece 22 książki z księgozbioru dziadka, m.in. z jego autografem. 21 października dyrektor PIW, prezes Fundacji Kultury Polskiej Rafał Skąpski podarował czytelnikom biblioteki 25 egzemplarzy książkowych. Są to wartościowe biografie i książki historyczne.

Obecnie biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej oraz do życia i pracy w nowoczesnym społeczeństwie. Służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Celowo dobrany i na bieżąco uzupełniany księgozbiór oraz zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami prenumerowane czasopisma i gromadzone zbiory audiowizualne, zapewniające realizacje tych zadań. Szeroko rozumiana edukacja samokształcenia jest realizowana także poprzez wycieczki uczniów do sądeckich bibliotek (Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej) oraz instytucji kultury (muzeów, galerii).

Z okazji jubileuszu 110-lecia szkoły,p rzypadającego w dniu 25 października 2013 roku, pani Anna Kutowska przygotowała okolicznościową wystawę współtowarzyszącą obchodom. W korytarzu przed aulą szkoły w czterech gablotach (wypożyczonych przez Sądecką Bibliotekę Publiczną) zaprezentowane zostały „skarby” biblioteki II LO – najstarsze książki z końca XIX i początku XX wieku, m.in.: Poezye Juliusza Slowackiego (1899), Wybór dzieł Ignacego Krasickiego (1882), Pan Balcer w Brazylii autorstwa patronki szkoły, Maryi Konopnickiej, czy pięknie ilustrowane Dzieje literatury polskiej.

Wszystkie te dzieła posiadają historyczne pieczątki z nazwą: Prywatne Seminarium nauczycielskie żeńskie w Nowym Sączu czyli szkoły, która dała początek naszemu liceum. Wśród tych cennych zbiorów na wystawie znalazła się też książka z autografem byłego dyrektora Piotra Zielińskiego, od którego nazwiska przyjęła się nazwa „zielona buda”. Ciekawostką był Słownik Języka Polskiego (1900) z adnotacją o dopuszczeniu do druku przez rosyjską cenzurę.

Wiem wszystko o naszej szkole - konkurs

Jubileusz 110 - lecia II LO (obchodzony 25 października 2013 roku) był dla młodzieży doskonałą okazją do wykazania sie wiedzą z historii i dziejów szkoły. Pani Irena Gruca zorganizowała konkurs Wiem wszystko o naszej szkole dla uczniów klas I i II. Uczestniczyło w nim 19 osób. Jury: mgr Jacek Ogorzałek (przewodniczący), mgr Anna Kutowska, mgr Irena Gruca nagrodziło 7 osób:
I miejsce - Beata Gołkowska 2b
II miejsce - Sylwia Igielska 2a
III miejsce - Adrianna Szczechura 2a
IV miejsce - Kinga Stępień 2 a, Beata Wolińska 2a, Joanna Wolińska 2a
V miejsce - Justyna Poręba 1c
Zwycięzcy otrzymali wydawnictwa /m.in. Monografię szkoły pod. red. Marii Kruczek, miesięcznik Sądeczanin/, gadżety jubileuszowe oraz słodycze.
Nagrody wręczyła dnia 6 grudnia 2013 roku w bibliotece szkolnej pani dyr. Dorota Smaga (pochodziły od darczyńców: pani dyr. Doroty Smagi, pani dr Marii Kruczek oraz ze środków własnych biblioteki).


KONKURS WALENTYNKOWY ROZSTRZYGNIĘTY

W konkursie walentynkowym /należało wykazać sie znajomością motywu miłości w literaturze/ wzięły udział 23 osoby. Uczestnicy doskonale poradzili sobie z pytaniami i w dniu 28 lutego 2014 roku otrzymali nagrody książkowe i słodycze.
Osoby nagrodzone: Weronika Bielecka kl. 1b, Aleksandar Faraś kl. 1b, Adrianna Pasiut kl.1b, Wioleta Rozkocha kl. 1b, Weronika Szymbara kl. 1b, Justyna Poręba kl. 1c, Beata Zwolenik kl. 1c, Justyna Gucwa kl. 1g, Justyna Kurzawa kl. 1g, Natalia Rzemińska kl. 1g, Sylwia Igielska kl. 2a, Kinga Stępień kl. 2a, Adraianna Szczechura kl. 2a, Joanna Wolińska kl. 2a, Katarzyna Jawor kl. 2e, Alicja Lichoń kl. 2e, Joanna Majewska kl. 2e, Kinga Mężyk kl. 2e, Angelika Mikulec kl. 2e, Klaudia Wachna kl. 2j, Anita Wysopal kl. 2m, Julia Zabrzyńska kl. 3e, Justyna Kocoń kl. 3j. Książki pochodziły ze środków własnych biblioteki a słodycze od sponsorów: właścicieli sklepików szkolnych. Uczestnikom gratulujemy a ofiarodawcom dziekujemy.Akcje promocyjne

Dnia 12.11.2014 na czytelników biblioteki czekała niespodzianka – 20 kg jabłek. W ramach promocji książki i czytelnictwa każdy czytelnik wraz z wypożyczeniem książki otrzymał jabłko. Akcja wywołała pozytywne zainteresowanie wśród młodzieży. Około 80 osób obdarowano zakupionymi owocami (własne środki).W ostatni dzień przed przerwą świąteczną czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę dostali mały prezent w postaci słodyczy i zakładek do książek. Obie akcje promocyjne spotkały się z sympatią ze strony czytelników i zachęciły do częstszych odwiedzin biblioteki. Słodycze zostały zakupione z funduszy pań bibliotekarek.
„Czytam, więc wiem” – konkurs czytelniczy
19 listopada 2014 roku Irena Gruca zorganizowała konkurs czytelniczy "Czytam, więc wiem" z nagrodami. Wzięło w nim udział 18 osób. Uczestnicy mieli za zadanie odgadnąć autora i tytuł książki , której fragment znalazł się w czerwonej kopercie ( koperty zostały rozmieszczone w różnych miejscach na terenie szkoły). Słodycze ufundował pan Lesław Chruściel z szkolnego sklepiku, a organizatorka jabłka i zakładki do książek.
W dniu 10 lutego 2015 roku biblioteka szkolna włączyła się w ogólnopolskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Pomieszczenie czytelni zostało udekorowane plakatami propagującymi zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Młodzież odwiedzająca w tym dniu bibliotekę była uczulana na zagrożenia płynące z sieci, oraz zasady netykiety. Była to też okazja do promocji biblioteki - odwiedzający otrzymali zakładki do książek. Zasady bezpiecznego Internetu były również przypominane w czasie lekcji bibliotecznych. W ramach kampanii Bezpieczny Internet biblioteka była też organizatorem spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z funkcjonariuszem policji na temat „Nastolatki a prawo, zagrożenia w Internecie”. W dniu 16 marca 2015 roku w II LO gościła Barbara Leśniak – aspirant sztabowy z Wydziału Prewencji Miejskiej Komendy Policji. Zostały przeprowadzone 3 szkolenia, w których wzięło udział 7 klas pierwszych (ok. 210 uczniów). Spotkania były prowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany do poziomu uczniów. Młodzież miała też możliwość zadawania pytań na nurtujące ich tematy.

W dniu 13 lutego 2015 roku, ostatnim dniu nauki przed zimowymi feriami, w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie tradycyjnego konkursu walentynkowego. Wzięło w nim udział 19 osób. Były dwa zadania konkursowe. W pierwszym uczestnicy musieli wykazać się znajomością utworów literackich (autor/tytuł), w których pojawiają się sławni kochankowie. Drugie zadanie polegało na rozpoznaniu utworu poetyckiego z motywem miłości w tle. Nagrodami w konkursie były książki, słodycze i zakładki do książek. Sponsorzy nagród to: organizatorka nauczyciel – bibliotekarz Anna Kutowska oraz właściciel sklepiku szkolnego Przemysław Wawszczak.Sprawozdanie z Ogólnopolskich Wyborów Książek

13 marca odbyło się ogólnoszkolne głosowanie. Wcześniej został nagłośniony temat / kurenda po klasach /oraz wraz z młodzieżą oplakatowałyśmy szkołę i zamieściłyśmy stosowne informacje w Internecie. Uczniowie głosowali klasami od godz. 8 do 17. Prawdziwa, oplakatowana duża urna wyborcza znajdowała się na korytarzu szkoły /parter/ w reprezentacyjnym miejscu. Czuwała nad nią i wyborami młodzież z koła bibliotecznego wraz z nauczycielami – bibliotekarzami: Ireną Grucą i Anną Kutowską. Głosowało około 830 osób. Następnie nastąpiło segregowanie głosów i wprowadzenie ich do sprawozdania. Komisja Wyborcza pracowała w składzie: Hubert Faron z kl. 2b, Sylwia Igielska i Adrianna Szczechura z kl. 3a oraz Anna Wąsowicz i Klaudia Zwolenik z kl. 3m. Pełna lista tytułów – 734 wybranych książek dostępną jest w bibliotece. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i sympatią młodzieży.

Lista książek - pierwsza trzydziestka

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono generalny remont czytelni i wypożyczalni / inicjatywa pani dyrektor Doroty Smagi /. Pomalowano pomieszczenia, położono nową wykładzinę na podłogi. Wypożyczalnia otrzymała nowe, jasne regały a czytelnia nowe stylowe meble. Wystrój czytelni to salonik literacki z początku ubiegłego wieku. W stylizowanej szafie przechowywany jest najstarszy księgozbiór biblioteczny. Przy wejściu wita czytelników duża postać patronki. Na ścianach powieszono portrety polskich literatów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla. Czytelnia i wypożyczalnia to piękne połączenie tradycji i nowoczesności. Biblioteka zyskała na atrakcyjności i podoba się czytelnikom.

Admin